Municipal Health Office

Office Information

Department Name

Municipal Health Office

Mission

Ang Rural Health Unit ng General Mamerto Natividad ay naglalayong makapagbigay ng epektibo, nararapat at abot kamay na serbisyong pangkalusugan sa bawat mamamayan nito sa pamamagitan ngpagkalinga na may dangal, dedikasyon katapatan at pagmamalasakit na mapatatag ang aktibong pakikipag-ugnayan sa lahat ng sektor ng komunidad.

Vision

Isang pamayanang nagmamalasakit, nagtutulong-tulong at nakiki-isa sa pagpapanatili at pagpapayabong ng kalusugang pisikal, emosyonal, ispiritual, sosyal atekonomikal ng bawat mamamayan.

Department Head Photo
Department Head Name

Mikhail Esteban, M.D.

Department Head Title

Municipal Health Officer

Staff 1 Photo
Staff 1 Name

Luzviminda C. Ibarra

Staff 1 Job Title

Nurse II

Staff 2 Photo
Staff 2 Name

Elisa V. Castro

Staff 2 Job Title

Nurse

Staff 3 Photo
Staff 3 Name

Lovelita R. Rodriguez

Staff 3 Job Title

Microscopist

Staff 4 Photo
Staff 4 Name

Anatalia G. Sampang

Staff 4 Job Title

Midwife

Staff 6 Photo
Staff 6 Name

Evangeline E. Castro

Staff 6 Job Title

Midwife

Staff 8 Photo
Staff 8 Name

Kim Pauline N. Villareal

Staff 8 Job Title

Nurse Deployment Project – Nurse 1

Staff 9 Photo
Staff 9 Name

Keneth C. Flores

Staff 9 Job Title

Nurse Deployment Project – Nurse 1

Staff 10 Photo
Staff 10 Name

Loravi P. Gonzales

Staff 10 Job Title

Nurse Deployment Project – Nurse 1

Staff 11 Photo
Staff 11 Name

Myla N. Cunanan

Staff 11 Job Title

Nurse Deployment Project – Nurse 1

Staff 12 Photo
Staff 12 Name

Jovani D. Mariano

Staff 12 Job Title

Nurse Deployment Project – Nurse 1